VO support logotyp

 

 

Evidens Förståelse Värderingar

Målinriktat samarbete

Verksamhet

Omvärlden och förutsättningarna förändras ständigt, kraven på utveckling och förbättringar är höga samtidigt som resurserna ofta är begränsade. Utan rätt kunskaper är det svårt att få hela organisationen att följa med i det ständigt pågående förändringsarbetet. Vi ger dig verktygen att lyckas i ditt förbättringsarbete.

 

 

 

Organisation

Utifrån praktisk erfarenhet och med stöd av evidensbaserad kunskap samt vetenskapliga metoder hjälper vi organisationer och företag att lyckas med permanenta förbättringsarbeten.

 

Målet är framför allt att skapa ett mervärde åt kunden men även att skapa ett bättre arbetsklimat samt maximalt utnyttjande av tillgängliga resurser.

 

Tillsammans med er definierar vi mål och visioner och utifrån dessa designar vi en strukturerad, effektiv och ständigt lärande organisation som levererar ett kvalitativt resultat till rätt person, vid rätt tillfälle, hela tiden.

 

Support

Vi hyr ut kompetent och erfaren personal inom hälsa, vård och omsorg. Fördelarna med att hyra personal är att du alltid har just den bemanning du behöver – varken mer eller mindre.

 

Vi erbjuder följande tjänster:

 

- Handläggare inom offentlig förvaltning, äldreomsorg, funktionshinder, socialpsykiatri, individ och familj.

 

- Chefer på olika nivåer, förstaledschef, sektionschef, beställarchef, företagsledande chef.

 

- Specialister på verksamhetsutveckling och systematiskt kvalitetsarbete.

 

 

 

 

Kontakt

 

 

 

Telefon: +46 (0)762-09 07 57

E-post: info@vosupport.se

 

 

VO Support i Stockholm AB

Org.nr: 556944-4028

Heleneborgsgatan 25 B

117 31 Stockholm

COPYRIGHT © 2012 | ALL RIGHTS RESERVED

PRIVACY STATEMENT | TERMS & CONDITIONS